Kaldırma Kuvveti1
08/03/2013  |  FİZİK | (0)yorum | 10876 kez okundu.

 1)  A ve B cisimleri eşit hacim bölmelidir ve ikisinde de 4 eşit bölme vardır. A nın 1 bölmesi , B nin de 3 bölmesi batarak AYNI SIVIDA yüzmekteler. (A-AYNI SIVIDAYÜZEN  FARKLI CİSİMLER AMA HACİM EŞİT)

a) Kaldırma kuvvetlri,

b) Ağırlıkları ve

c) Cisimlerin yoğunluklarıyla, yüzdükleri  sıvının Yoğunluklarını ve

d) Cisimlerin yoğunluklarını

e) Yerdeğiştirdikleri sıvı miktarlarını, Batan kısımlarının hacimlerini 

f) Yerdeğiştirdikleri sıvı ağırlıklarını 

g) A ve B cisimleri atıldıktan sonra  sıvı dolu kaptaki ağırlaşma miktarlarını kıyaslayalım.

KURAL 1) A nın kaldırma kuvveti= (VbatanA)VBA * ds (Battığı sıvının yoğunluğu) *g (yerçekimi ivmesi) 

 B nin kaldırma kuvveti = (VbatanB) VBB  * ds*g

AYNI SIVIYA BATTIKLARINA GÖRE sıvı yoğunlukları =ds ler eşittir. Eşitliğin sağ tarafındads yi yok farzedelim.

Aynı yerde olduklarına göre dünya yerçekimi ivmesi olan g  de eşittir , eşitliğin sağ tarafında g yi görmeyelim. 

Anın kaldırma kuvveti, A nın BATAN HACMİYLE ORANTILIDIR.  oldu

B nin KALDIRMA KUVVETİ de B nin BATAN HACMİYLE ORANTILI oldu.

KURAL2) AYNI SIVIYA BATAN EŞİT HACİMLİ  CİSİMLERE UYGULANAN  KALDIRMA KUVVETİ; BATAN HACİMLERİYLE DOĞRU ORANTILIDIR.

a) Batan hacmi büyük olan(3 bölme) B nin kaldırma kuvveti > Batan hacmi küçük olan (1 bölme) A dan BÜYÜKTÜR.

 KURAL3) YÜZEN CİSİMLERDE;

 CİSMİN AĞIRLIĞI= CİSME UYGULANAN KALDIRMA KUVVETİ

b) o HALDE kaldırma kuvveti büyük olan B nin ağırlığı > A nın ağırlığından büyüktür.

c) KURAL4) YÜZEN CİSİMLERDE; 

yüzen CİSİMLERİN YOĞUNLUKLARI < SIVININ YOĞUNLUĞUndan KÜÇÜKTÜR.

A nın yoğunluğu =dA  , Bnin yoğunluğu =dB   sıvının yoğunluğu=dS Olsun.     

 dA< dS     ve  dB< dS olur.

d) Eşit hacimli ve aynı sıvıda yüzen cisimleriden

  Batan hacmi büyük olanın                                                               

                                          Kaldırma kuvveti büyüktür. 

                                                  Ağırlığı büyükür.

                                                   YOĞUNLUĞU da BÜYÜKTÜR.

   dB > dA

 SONUÇ OLARAK; AYNI SIVIDA YÜZEN eşit hacimli  cisimlerde BATAN hacimlerin büyüklüğüne dikkat edeceğiz.

KURAL5) CİSİMLERİN YERDEĞİŞTİRDİĞİ SIVI MİKTARI batan hacimleri KADARDIR.

e) O halde ; B nin yerdeğiştirdiği sıvı miktarı> A nın yerdeğiştirdiği sıvı miktarından BÜYÜKTÜR.  

BATAN HACMİ BÜYÜK OLANIN, YERDEĞİŞTİRDİĞİ SIVI miktarı da  büyüktür.

KURAL6) YÜZEN CİSİMLERDE

KALDIRMA KUVVETİ =CİSİMLERİN AĞIRLIĞINA =TAŞIRDIĞI SIVININ AĞIRLIĞINA

TAŞIRDIĞI SIVININ AĞIRLIĞI (=Cismin Batan kısmının Hacmi * Sıvının yoğunluğu * g )

                                                    = Vbatan* d sıvı *g 

Yüzen cisimler ağırlıkları kadar sıvı taşırırlar.

Yüzen cismin ağırlığı= Gc = dc (cismin yoğunluğu)*Vc(cismin hacmi)*g  

Taşan sıvının ağırlığı= Gs =ds (sıvının yoğunluğu)* Vb (cismin BATAN HACMİ veya taşan suyun HACMİ)*g  

 dc*Vc*g = ds* Vb *g den eşit olan g leri yokedelim ve orantı yapalım.

Vb/Vc = (Cismin batma oranı )=   dc/ds   

sıvının yoğunluğu arttıkça; dc/ds küçülür, 2 oran eşit olması gerektiğinden batma oranı da küçülmeli ve Vc=cismin hacmi sabit olduğundan Vb=batan hacmi küçülür.  

DAHA YOĞUN SIVIDA DAHA AZ BATARAK YÜZEBİLİR.

f) B nin taşırdığı sıvının ağırlığı > A nın taşırdığı sıvının ağırlığı 

g)  KURAL 7) SIVIDAKİ AĞIRLIK= HAVADAKİ AĞIRLIK - CİSME UYGULANAN KALDIRMA KUVVETİ

YÜZEN CİSİMLERDE KALDIRMA KUVVETİ =CİSMİN AĞIRLIĞI OLDUĞUNDAN;

CİSMİ İÇİNDE YÜZDÜRDÜĞÜMÜZ SIVI DOLU KAP AĞIRLAŞMAYACAKTIR.

2) B-AYNI SIVIDA YÜZEN FARKLI CİSİMLER AMA AĞIRLIKLARI EŞİT(HACMİNİ BİLEMEYİZ)

Aynı sıvıda ağırlıkları eşit olan C ve D cisimleri yüzmektedir.  

C nin hacminin 1/3 ü, D nin hacminin 2/3 ü batmıştır .

1.sorunun şıklarını düşünüp cevaplayalım.

b) Ağırlıkları EŞİT verildiğinden

a) Cisimler yüzdüğünden; C nın kaldırma kuvveti(KKC)=C nin AĞIRLIĞI(GC)

                                DB nin kaldırma kuvveti (KKD)=D nin AĞIRLIĞI (GDB);  

AYNI SIVIDA  Ağırlıkları eşit cisimlerin (GC=GD );   KKC =KKD KALDIRMA KUVVETLERİ  de EŞİTTİR.

f) Yüzen cisimlerde Kaldırma kuvveti=yerdeğiştirdiği sıvı ağırlığı olduğundan C ve D nin yerdeğiştirdikleri sıvı ağırlıkları da eşittir.

g) Cisimler yüzdüklerinden C ve D atıldıktan sonra içinde yüzdükleri kabın ağırlığında bir değişiklik olmayacaktır.

 c) Cisimler yüzdüklerinden; cisimlerin yoğunlukları < yüzdükleri sıvının yoğunluğu

d ve e ) için; C ve D cisimlerinde Ağırlık =KÜTLE *g(yerçekimi ivmesi ve SABİT)  olduğundan ağırlık değişken olan Kütle ile orantılı değişecektir. 

                                           KÜTLE= v(hacim)*d(cismin yoğunluğu ) farklı cisimlerde; yoğunluklar ve hacimler FARKLI olup çarpımı olan KÜTLE dolayısıyla AĞIRLIKLAR EŞİT olabilir. cisimlerin hacimlerini, dolayısıyla taşırdığı sıvının hacimleri, batan kısımlarının hacimlerini kıyaslayamayız, yoğunluklarını da karşılaştıramayız. sadece iki cismin yoğunluğu da sıvıdan küçüktür, diyebiliriz. 

3) C-FARKLI SIVILARDA YÜZEN AYNI CİSİM (AYNI HACİM=V , AYNI AĞIRLIK=G, AYNI YOĞUNLUK=d)

A eşit hacim bölmelidir ve toplam 4 hacim bölmesine sahiptirler.

 A cismi   yoğunluğu=d1 olan  (S1)sıvısında 1 bölmesi batarak ,

 A cismi  yoğunluğu=d2  olan  (S2)sıvısında  3 bölmesi sıvıda batarak yüzmekteler. 1. sorunun şıklarını cevaplayalım. 

 a ve b) Aynı cisim olduklarından AĞIRLIKLARI EŞİT ve yüzdüklerinden Kaldırma kuvveti= Ağırlık olduğundan

2 FARKLI SIVIDAKİ KALDIRMA KUVVETİ EŞİT OLUP A CİSMİNİN AĞIRLIĞINA EŞİTTİR.    KK1=KK2=G

HATTA YERDEĞİŞTİREN SIVININ AĞIRLIKLARI DA EŞİTTİR.

YÜZEN CİSİMLERDE;  AĞIRLIK=KALDIRMA KUVVETİ=YERDEĞİŞTİREN SIVI AĞIRLIĞI

c) A cismi 2 farklı sıvıda da yüzdüğünden A cisminin yoğunluğu < d1 ve

                                                         A cisminin yoğunluğu< d2 olur.

e ve f) Acisminin S1 sıvısında batan hacmi =1 bölme

         A cisminin S2 sıvısında batan hacmi=3 bölme

 

S1 de batan hacim  < S2 de batan hacim

S1 de yerdeğiştiren sıvı hacmi< S2 de yerdeğiştiren sıvı hacmi

g) A cismi yüzdüğü kabın ağırlığını değiştirmeyecektir.

h) şıkkı olarak EKLEYELİM.

A cismi S2 sıvısında Hacmini DAHA FAZLA BATIRARAK ANCAK YÜZEBİLDİĞİNE göre

  dS2 (=S2 sıvısının yoğunluğu)   <  dS1 ( =S1 sıvısının yoğunluğu)

AĞIRLIKLARI EŞİT OLAN YÜZEN CİSİMLERDE; FARKLI SIVILARDA YÜZEN AYNI CİSİMLERDE;

BATAN HACİMLE , SIVILARIN YOĞUNLUKLARI TERS ORANTILIDIR.

 V batan S1 * dS1  = V batan S2 * dS2   EŞİTLİĞİNİ HATIRLAYALIM.

V batan S2 daha fazlaysa, eşitlik bozulmaması için; dS2  küçük olmalıdır.

4) A nın kütlesi=MA=200 gr olup sıvının yoğunluğu=ds=4 gr/cm3 olan sıvıda ASKIDADIR.

a) A cismine etki eden kaldırma kuvveti=KKA=?

KURAL : ASKIDAKİ CİSİM  =sıvıda yüzmüyor, SIVININ ÜSTÜNDE KALAN HACMİ YOK

                                    tüm hacmi batmış ama kabın dibine oturmamış yani BATMAMIŞ

                                    SIVININ ORTASINDA ASILI KALMIŞ diye düşünelim.

                                    yani (Vbatan hacmi =V cisim) cismin TÜM hacmine eşit olma  durumudur, 

YÜZMEDE olduğu gibi  ASKIDA DA Kaldırma kuvveti=Cismin Ağırlığı=Taşırdığı suyun ağırlığı 

 A cisminin KaldırmaKuvveti=Cismin ağırlığı= kütle*g=  0.2 kg * 10=2 newton

b) ASKIDAKİ CİSMİN YOĞUNLUĞU =İÇİNDE BULUNDUĞU SIVININ YOĞUNLUĞU

(yüzmede cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan KÜÇÜKTÜ.)

                     d A                    = d S =4 gr /cm3

c)Cismin hacmi =V= M/d =( 200 gr) / (4 gr/cm3)=50 cm3

d) ASKIDAKİ CİSMİN HACMİ=BATAN HACİM= TAŞIRDIĞI SIVININ HACMİ= 50 cm3

 
 
 
 
  Henüz Eklenen Haber Olmamış.