Kimyasal Reaksiyonlar,Mol
31/03/2009  |  KİMYA | (0)yorum | 12764 kez okundu.

A) KİMYASAL REAKSİYONLAR

A)  ?C6H12O6        +     ?O2(oksijen)   = ? CO2(karbondioksit)   +  ? H2O  (su)   bir YANMA reaksiyonudur.

      1nci giren        +        2nci giren       =  1nci ürün              +   2nci ürün   dür.

(1nci girenin,  2nci giren olan oksijenle reaksiyona girmesine   YANMA veya OKSİJENLE YANMA, oksijenle reaksiyona girme diyebiliriz.)

Yanma sonucunda; CO2-Karbondioksit  ve H2O-Su olarak DAİMA 2 ÜRÜN ortaya çıkar.  

Reaksiyondaki 2 giren ve 2 ürünün  önündeki ? lerinin yerine KATSAYILARINI yazarak bu reaksiyon denklemini DENKLEŞTİRMELİYİZ.   

KURAL: DENKLEŞTİRİLMİŞ bir KİMYASAL REAKSİYONDA;

1) Atom CİNSİ  korunur. (girenlerdeki atom cinsleri ürünlerde de olmalıdır, CİNS YOKOLAMAZ ) 

                                (ürünlerdeki atom cinsi girenlerde de olmalıdır. girende olmayan CİNS YARATILAMAZ)

2) Kütle korunur( Girenlerin toplam kütlesi = ürünlerin toplam kütlesi olmalıdır)

                     (Giren kütleler yokolamaz)

3)Toplam proton, elektron, nötron adetleri korunur. ÇEKİRDEK YAPISI DEĞİŞMEZ

AMA  MOL,  HACİM  KORUNMAZZZZZ     

A) daki reaksiyonu denkleştirelim:

1)nci adımda: Eşitliğin solunda;  C-Karbon,   H-hidrojen,  ve   O-oksijen  olarak 3 cins atom vardır.

                  Eşitliğin sağında da   C,   H  ve   O olarak 3 cins atom vardır.

*** YANİ ATOM CİNSLERİ 2 tarafta da MEVCUTTUR, yani KORUNMUŞTUR

2 nci adımda: KÜTLELER  KORUNMALIDIR.

Atom cinsleri  eşitliğin 2 yanında da aynıdır, korunmuştur.

Atom cinslerinin MİKTARI da eşitliğin 2 yanında AYNIYSA;  KÜTLELER DE KORUNMUŞ OLUR.

Örneğin,

SOLDA  6 tane C-Karbon varsa, soldaki C Kütlesi= (6 C atomu)* (C-Karbonun mol kütlesi=12gr) =72 gr vardır.  SAĞDA DA, 6 tane C-Karbon olmalıdır, böylelikle  12gr* 6 atom =72 gr karbon bulunur.

Diğer 2 cins olan H ve O  ların da  eşitliğin sol ve sağındaki ADETLERİ EŞİT OLURSA; KÜTLELER KORUNUR. 

A) reaksiyonunu DENKLEŞTİRELİMEşitliğin solunda ve sağındaki  C, H ve O LARIN ADETLERİNİ EŞİTLEYELİM

a) C,   H  ve   O   ların  çoğunun da bulunduğu EN KALABALIK olan bileşikten, C6H12O6  dan başlayalım ve KATSAYI=1  yapalım. 

b)ÖNCE solda sadece 1 girende ve sağda 1 üründe bulunan ve C6H12O6 daki C-Karbon atomununu denkleştirelim

SOLDA C6H12O6 da  bulunan C sayısı = (C6H12O6 nın KATSAYISI=1)*(1 adet C6H12O6  daki  C SAYISI=6)

                                                  =                                    1  *                                            6  =  6  

SAĞDA DA  6 tane  C-Karbon   atomu bulunmalıdır. Sağda C-Karbon sadece   CO2 de bulunmaktadır.

1 adet CO2  de   1 tane  C-Karbon bulunmaktadır.

Sağda 6 tane C-Karbon olması için; CO2 nin katsayısı = 6 / 16  olmalıdır.  

c) Şimdi, solda sadece 1 girende  ve sağda 1 üründe olan, C6H12O6 daki   H-Hidrojeni denkleştirelim. 

SOLDA C6H12O6 da bulunan  H sayısı=(C6H12O6 nın katsayısı=1)*(1 adet C6H12O6daki H sayısı=12)                 =1*12=12 hidrojen atomu vardır. 

SAĞDA da 12 tane hidrojen olması için;  sağda hidrojenin bulunduğu TEK YER olan  H2O nun KATSAYISINI BULMALIYIZ.                                                                                                                                           

H2O nun katsayısı= 12   / (1 adet H2O daki   H sayısı=2)   =6 olmalıdır.  

d) Sağdaki  2 ürünün  katsayıları BELLİDİR. Soldaki 1 girenin=C6H12O6 nın katsayısı BELLİdir.

EN SON olarak;  Soldaki O2 NİN KATSAYISINI BULMALIYIZ: 

Katsayıları belli olan sağdakilerdeki O-oksijen adetlerini bulalım.

CO2 deki Oksijen sayısı =(CO2 nin katsayısı=6) *(1 adet CO2 deki oksijen sayısı=2) = 6*2 =12 adet oksijen var.

H2O daki oksijen sayısı=(H2O nun katsayısı=6)*(  1 adet H2O daki oksijen sayısı=1)   = 6*1=6 adet oksijen var.  

                                                                                                          +__________________       

                                                                          SAĞDA TOPLAM OKSİJEN SAYISI =  18 Adet oksijen oldu.

SOLDA, katsayısı BELLİ OLAN, C6H12O6 daki oksijeni bulalım:

C6H12O6 daki oksijen sayısı=(C6H12O6 nın katsayısı=1) *(1 adet  C6H12O6 daki oksijen sayısı=6) =1*6=6 var

GERİ KALAN oksijen adedi=18-6=12 tane soldaki 2nci girende,  O2 de olmalıdır.

O2 nin katsayısı = 12  / ( 1 adet O2 deki oksijen sayısı =2 ) = 12 / 2= 6  olmalıdır.

SONUÇ: A) daki reaksiyonun DENKLEŞTİRİLMİŞ halini yazalım. 

1 C6H12O6   +   6 O2        =   6 CO2   +     6 H2O  

1) Atom cinsleri korundu : Solda ve sağda AYNI CİNS ATOMLAR yani C, H, O olarak 3 cins bulunmakta.

2)Atomların adetleri solda ve sağda EŞİT olduğundan, KÜTLE KORUNDU. 

a) C6H12O6 nın bileşiğinin 1adet  MOLEKÜLünün KÜTLESİNİ bulalım=6tane C + 12 tane H + 6 tane O

1 adet C-karbonun ATOM kütlesi=12 gr

1 adet H-hidrojenin ATOM kütlesi=1 gr

1 adet O-oksijenin  ATOM kütlesi =16 gr olduğundan;

1 adet C6H12O6 MOLEKÜL KÜTLESİ=  6*12 + 12*1 + 6*16 = 72 + 12 + 96 = 180 gr buluruz.                                     

b) O2 nin MOLEKÜL KÜTLESİ=  2tane oksijen atom kütlesi = 2*16 =32 gr

c) CO2 nin MOLEKÜL KÜTLESİ = 1 adet C-karbon atom kütlesi + 2 tane O-oksijen atom kütlesi

                                        = 1  *    12                              + 2   *  16

                                        =12                                        + 32

                                        =44  gr 

d) H2O nun MOLEKÜL KÜTLESİ = 2tane H-hidrojen kütlesi + 1 tane O-oksijen kütlesi

                                        =2   *     1                        +  1*    16

                                        =   2                                 +  16

                                       =18 gr olur.

1  C6H12O6       +    6  O2         =  6  CO2     +   6  H2O   da molekül kütlelerini yazalım.

1  *  180  gr       +  6 *  32gr    = 6* 44 gr   +   6* 18 gr

       180              +   192           = 264           +   108

                                  372  gr    =372 gr 

KÜTLELER KORUNDU; çünkü soldaki GİRENLER KÜTLESİ = sağdaki ÜRÜNLER KÜTLESİ oldu  

SONUÇ-B) Bu reaksiyonu şöyle de okuyabiliriz:

1 mol C6H12O6  ve 6 mol O2 reaksiyona girerek; 6 mol CO2 ve 6 mol H2O ürünleri oluşur.

ÖRNEK1) 2 mol C6H12O6 ile reaksiyona kaç mol O2 girer ve ne kadar ürün olur?

Mollerle ilgili bilgiyi kullanmalıyız.

 1mol C6H12O6 ve 6 mol O2 reaksiyona girip 6 mol CO2 ve 6 mol H2O üretilirse

2 mol C6H12O6 ise, 2*6=12 mol O2 İLE REAKSİYONA GİRER ve

                          2*6 =12 mol CO2  ve

                          2*6 mol H2O üretilir. 

Örnek2) 90 gr C6H12O6 ile ne kadar O2 reaksiyona girer? ve kaçar gram ürünler oluşur?

Gramlar la ilgili bilgiyi kullanmalıyız.

180 gr C6H12O6  ile 192 gr O2 reaksiyona girerek, 264 gr CO2  ve108 gr H2O ürünleri oluşursa,

90 (=180 /2 ) gr C6H12O6  ile   192 /2 =96 gr O2 reaksiyona girer.

                                          264 / 2 = 132 gr CO2 VE

                                          108 / 2= 54 gr H2O YAPILIR   

SONUÇ-C) YANMA, çevreye ISI VERİR, çevreyi ISITIR,  yani  EGZOTERMİKtir.

SONUÇ-D) YANMADA:  ORGANİK MADDE + O2(oksijenle yanar) = CO2 (Karbondioksit) + H2O (Su) 

B ) NÖTÜRLEŞME= (ASİT +                BAZ  reaksiyonu= TUZ  +               su )   

          (  YANMA =  ORGANİK MADDE +  OKsijen           =karbondioksit +   su)

 a) HCl (Hidroklorik asit)  + NaOH (sODYUMHİDROKSİT BAZI) = NaCL (Sodyumklorür -Tu) +H2O(Su)

HCl, asittir,  H+ iyonu kapsamalı

NaOH, bazdır, OH- iyonu yapabilmeli.

HCl deki   H+ iyonuyla   NaOH deki OH- iyonu birleşerek H2O-suyu yapar, geri kalan Cl-ametali  ve Na-metali birleşerek NaCl- TUZUnu yapar. Metal ve ametal birleşerek TUZU yapar ve tuzda önce metel yani Na yazılır.

b) HNO3 (Nitrik asit)     + NaOH     = NaNO3 (Sodyumnitrat-TUZ)   + su

c) HCl  (hidroklorik asit)   + NH3 (AMONYAK-BAZDIR, içinde OH olmayan baz) = NH4Cl (SU OLMAZ

C) METAL  + ASİT  REAKSİYONU   =    TUZ    +   H2     (su yerine H2-Hidrojen GAZI oluşur)

(  Baz       +  Asit  nötürleşmede)   =   tuz        + su    oluşmuştu. 

ÖNEMLİMETAL, AKTİF METAL olmalı, periyodik cetvelde 1A-ALKALİ  (Li-lityum,Na-sodyum,K-potasyum)

                                             2A-toprak alkali(Be-berilyum, Mg-magnezyum, Ca-kalsiyum) olmalı.  

Na (1A aktif metali)  +  HCl (hidroklorikasit)   = NaCl (tuz)  + 1/2 H2

DİKKAT: Yanma gibi bu reaksiyonda EGZOTERMİKtir.

*Au(Altın), Pt(platin), soygazlar    ASİTLE  ASLA  REAKSİYONA GİRMEZ.

**Cu(bakır), Ag(gümüş), Hg(civa)   ler  kuvvetli asit HNO3-nitrik asit ve derişik H2SO4-sülfrik asitle REAKSİYONA GİRER.

D) METAL(ANFOTER OLMALI)  +BAZ(KUVVETLİ =DERİŞİK) REAKSİYONU  =  TUZ  +  H2 (hidrojen gazı)

*Metal,  ANFOTER metal olmalı,  BAZda  kuvvetli (derişik) olmalı. YOKSA REAKSİYON OLMAZ.

ANFOTER METAL: Hem ASİT hem BAZ ile reaksiyona giren metallerdir.

  Zn-Çinko,  Pb-Kurşun, Al -Alüminyum, Sn-Kalay, Cr-Krom ANFOTER metaldir.

Al  (anfoter metal)   +  3 NaOH (kuvvetli=derişik baz)  = Na3AlO3 (TUZ)  + 3/2 H2

E) SENTEZ (BİRLEŞME)  Girenler birleşerek yeni  1  madde oluşturur.

C + O2      =  CO2

N2 + 3H2  = 2NH3 

İkisinde de girenler  tek 1 ürün oluşturmuştur. SENTEZ reaksiyonu,  ENDOTERMİK  yani çevreyi soğutan, çevreden ISI ALAN,  ENDOTERMİK reaksiyondur

F) ANALİZ (AYRIŞTIRMA) Giren 1 tane ÜRÜNLERE AYRILIR.

CO2 =      C +    O2

2NH3  =  N2  +  3H2 

Analiz,  egzotermiktir,  ısı açığa çıkar,  çevreye ısı verir, 

G ) ÇEKİRDEK REAKSİYONLARI

Proton -nötron sayılarının  değişmesiyle, yani

çekirdek  yapısının  değişmesiyle  olan reaksiyonlardır,  açığa çıkan enerji ÇOK YÜKSEKtir. (atom enerjisi, nükleer enerji de denir.)

DİKKAT: ÇEKİRDEK REAKSİYONLARINDA;

çekirdek yapısı,  proton ve nötron KORUNAMAZ.  Atom cinsi, sayısı, KÜTLE de KORUNAMAZ. (bunlar daha önceki tüm KİMYASAL REAKSİYONLARDA KORUNUYORDU)

ÇEKİRDEK REAKSİYONLARDA,  sadece toplam enerji korunur.           

G-1)BÖLÜNME (=FİSYON) 

Büyük çekirdekten  küçüklere PARÇALANIR.  (Atom bombasında olduğu gibi)

Uranyum   +   1 nötronla bombalanıp parçalanır  = Kripton   + Baryum  + 3 nötron   + ÇOK ENERJİ 

Çıkan 3 nötron, 3 er bölünme başlatarak, fisyonları ve çıkan enerjiyi gitgide artırır.

G-2) BİRLEŞME (FÜZYON) Küç.ük  çekirdekler BÜYÜĞE BİRLEŞİR. (Hidrojen bombası gibi)

 H    +   H     =  He    +  ENERJİ    Güneşteki hidrojen atomlarının Helyuma dönüşmesi sırasında açığa çıkan büyük enerji GÜNEŞ enerjisi, FÜZYONdur.

*Kendiliğinden bozunan atomlara  RADYOAKTİF denir,  atom kararlı olana kadar bozunma devam eder. (başka şey etkileyemez)

H) MOL HESABI

KURAL-1) 6,02X10 üssü23  taneye Avagadro sayısı (=1N) denir veya  1N tane  de diyebiliriz. 

KURAL-2) 6,02X10üssü23 tane  veya  Avagadro sayısı  kadar  tanecik = 1 mol tanecik=(1N)  yapar. 

6,02X10üssü23 tane  veya  Avagadro sayısı kadar  C-Karbon atomu  = 1 mol C atomu yapar.

6,02x10üssü23 tane  veya Avagadro sayısı kadar  H2-Hidrojen molekülü= 1 mol H2 molekülü yapar. 

 ''              ''       ''        ''          ''         ''                 H2O-Su molekülü  =  1 mol H2O-Su molekülü yapar.

 ''       ''             ''        ''           ''         ''      kadar elma                     =  1 mol  elma  yapar.

Örnek3) 0,5 mol H2SO4 (Sülfrik asit) teki

a) atom, molekül  mollerini  ve

b) atom, molekül adetlerini  bulalım. 

a)1 mol H2SO4 te 1 mol molekül ve b) (1 mol)*(6,02x10üssü23)=6,02x10üssü23 tane molekül adedi vardır.

a)                        atom mollerini                               ve b)  atom  adetleri                                               

1 mol H2SO4  te      2 mol H-atomu                              ve  2*(6,02x10üssü23)=12,04x10üssü23tane H atomu 

                           1 mol S-Kükürt atomu                     ve  1*      ''               =6,02x10üssü23 tane S atomu 

                           4 mol O-Oksijen atomu olmak üzere    ve  4*     ''               =24,08x10üssü23 tane O atomu

                      +______________________________     ve  +_______________________________________

                        7 mol TOPLAM ATOM bulunur ve   TOPLAM ATOM ADEDİ de   42,14x10üssü23 tanedir(=7N)  

*** 0,5 mol H2SO4 olsaydı?

  0,5 * 7 =3,5 mol toplam atom ve  (3,5mol)* (6,02x10üssü23) =  21,07x10üssü23 tane (=3,5N) toplam atom adedi bulunacaktı. 

Örnek4) 21 MOL-ATOM içeren H2SO4 kaç mol- MOLEKÜLDÜR  veya  kaç mol molekül vardır veya kaç moldür?

DİKKAT: Bileşiklerde MOL-MOLEKÜL,   elementlerde  MOL-ATOMdan bahsederiz.

1 mol H2SO4 te                            2molH  + 1mol S+ 4 mol O =7 mol atom  bulunursa(içerse)

 x  mol H2SO4 bulunur.                                                       21  mol atom içerende

H2SO4   MOL MOLEKÜLÜ= 21 / 7 = 3 mol  

***H2SO4 te kaç tane  molekül vardır? (H2SO4 bileşik olduğundan en küçük birimi moleküldür)

3 mol H2SO4  te  3* 6,02x10üssü23=18,06x10üssü23 tane molekül  =2N tane molekül bulunur. 

Örnek5)4 mol H2SO4 te kaç mol atom ve kaç tane atom vardır?

1 mol H2SO4 te                           7 mol atom bulunuyorsa                        ve   7N  tane atom varsa

4  mol H2SO4 te                     4*7=28 mol TOPLAM ATOM    ve                   28N tane  atom  bulunur.

                                                  4*2 = 8 molu  H atomu

                                                  4*1  =4 molu S atomu

                                                  4*4 =16 molu O atomudur.

Örnek6) 34 gr NH3-Amonyak  bileşiği  kaç moldur?

1 mol NH3-Amonyağın MOL-KÜTLESİNİ bulalım

KURAL) N-Azotun ELEMENT-KÜTLESİ =14gr

          H-Hidrojenin ELEMENT-KÜTLESİ=1 gr dır.

1 mol NH3 KÜTLESİ = 14 gr(N ) + 3 adet * 1 gr (H) =17 GR  dır  ve böyleyse;

 x  mol NH3???                                                   34 gr  amonyak

_____________________________________________________________

  34 / 17 = 2 mol NH3-Amonyak bulunur ve   2* 6,02x10üssü23  tane molekül vardır.(veya 2N tane)

Örnek7) 24,08x10üssü23  tane molekülü bulunan NH3-Amonyak  kaç moldür?

 6,02x10üssü23   tane      molekül                   1 mol NH3 te bulunuyorsa,

 24,08x10üssü23 tane  molekül                      x  mol NH3 yapar?

_______________________________________________________

 24,08 x10üssü23 / 6 x10üssü23 =  24,08 /6,02 =4  mol NH3 bulunur.

Örnek8) 11,2 litre Cl-Klor gazının  molu kaçtır?

KURAL) Normal şartlarda ( 0 derece sıcaklık ve 1 atmosfer basınçta =Normal şartlar altında =NŞA) 1 MOL GAZIN HACMİ =22,4 LİTREDİR.

Çözüme dönelim:

 22,4 LİTRE   GAZ                                1 MOL  yapıyorsa

 11,2 litre  Cl2-Klor  gazı                         x  mol yapar?

____________________________________________________

11,2 /22,4 = 0,5 mol Cl2- yapar (Cl2= ELEMENT MOLEKÜLÜDÜR, çift atomludur.içinde 2 Cl-atom vardır)

AMA  0,5 mol * 2 Cl atomu= 1 mol Cl atomu vardır.

KURAL) Atom veya molekül gibi 1 TANE nin ÇOK ÇOK KÜÇÜK KÜTLESİNİ gr olarak söylemek KULLANIŞSIZDIR. Burada çok küçük kütle birimi= akb (=atomik kütle birimi) ni kullanırız

 akb=  1gr / N(Avagadro sayısı)  =1 /6,02x10üssü23

Örnek9-a) S-Kükürtün 1 MOL- ATOMUNUN KÜTLESİ =ELEMENT KÜTLESİ= 32 gr dır.AMA 

                S atomuNUN     1 TANESİNİN   KÜTLESİ                                       =32 akb dir. 

 b)     SO2 bileşiğinin  1MOL-MOLEKÜL KÜTLESİ= 32gr(S) + 2 *16(2 tane O-Oksijen) =64 gr dır. AMA

           SO2 bileşiğinin 1   TANESİNİN   KÜTLESİ                                         = 64 akb dir.

c)   O2 -oksijenin 1molunun kütlesi= 2*16gr =32 gr dır  AMA

      O2 nin             1 molekülünün veya 1 tanesinin kütlesi   32 akb dir.

I)REAKSİYONLARDAN BİLEŞİK FORMÜLÜNÜ BULMAK 

Örnek9)   1)    A( 2gr) +B(5gr)  =AB2   ise

                2)    A(4 gr)  + B(15GR) =?????  oluşan ürünün, bileşiğin FORMÜLÜNÜ bulalım.

Burada   1 ve 2 reaksiyonlarında A nın    gramlarını eşitleyelim 1nci reaksiyonu 2 ile çarpalım.

 1) A (2*2= 4gr)   +  B (2*5 = 10 gr)  = AB2

 2) A(4gr)             + B (15 gr)               =????

1) de  4 gr  A ile   10 gr  B birleşince,  1 kütle A ile                         2 kütle B birleşince,  formül =A B2  olduysa,

2) de 4 gr A ile   15 gr B ile birleşince; 1 kütle A ile    2 kütlenin*(1,5katı=15 /10)= 3 katı B ile   formül= A B3 olur. 

DİKKAT: A nın kütlelerini eşitlediğimden 1 ve 2 de Anın katsayısı formülde eşit ve 1 olmalı.

2 cideki  B nin kütlesi, 1ncideki B nin kütlesinin 1,5 katı olduğuna göre;

2nci formüldeki B nin katsayısı= (1ncideki B nin katsayısı olan 2 nin 1.5 katı olan)  3  olmalı 

***1 nci formül A2B2  olsaydı, aynı kütlelerle 2 nci formül ne olurdu???

A nın kütlelerini eşitledik, o halde  1ncinin A katsayısı olan 2, 2ncideki A nın da katsayısı olmalı, yani A2 oldu.

2 cideki B nin kütlesi = 1ncideki B nin kütlesi*1,5 katı   olduğundan,

2 ncideki B nin katsayısı da = (1ncideki B nin katsayısı olan 2 nin 1,5 katı olan= 2* 1,5=) 3 olmalı.

FORMÜL:   A2 B3 olurdu.  

Örnek10)               1)  28 gr A   +  12 GR  B   =  A3 B6 reaksiyona giriyor.   

                                    2)  14 gr A   +    4 gr        =  bileşik formülü??? nü bulalım.

A ların kütlelerini eşitlemek için; 2 nciyi 2 ile çarpalım:  2)   28 gr  A + 8 gr B  = ?????

1 ve 2cide  28 gr A lar eşit olunca;

(2 ncide kullanılan B nin kütlesi / 1ncideki B nin kütlesi)=( 8/12)= 2/3 olmakta, yani  2ncideki   2 birim B ye karşılık 1ncide 3 birim B kullanılmakta.

Bu durumda; 1ncideki 3 birim B nin katsayısı B nin 6 ise,

                  2 ncideki 2 birim B nin katsayısı = (6 /3)*2 =4 olmalı

A ların kütlesi eşit olduğundan, 1 ve 2 ncide katsatılar eşit olmalı, 2 olmalı.

FORMÜL :  A2  B4  olur.

Örnek11) 0,4 mol Cn H 2n+2 Bileşiğinin kütlesi =12 gr ise, bileşiğin formülünü bulalım.

Önce 1 molünün yani  bileşiğin KÜTLESİNİ bulalım.

0,4  mol  bileşik                    12 gr ise,

1 mol bileşik                         x   gr dır.

_______________________________________

X=  12 / 0,4 = 30 gr dır.

Cn H 2n+2 nin molekül veya bileşik kütlesini yazalım ve 30 grama eşitleyelim.

(n tane  C=12 grlık karbon atomu) + (2n+2) tane H=1 gr lık hidrojen atomu = 12*n +(2n+2)*1=12n +2n +2 =30

=14n = 30 -2 =28    den  n=2 bulunur.   FORMÜL de = C2 H6 olur.

Örnek12 ) A gazı    11,2  litre  ve  16 gr

                  B gazı     44,8 litre   ve  88 gr

                 C gazı      22,4 litre  ve  32 gr ise  hangileri AYNI GAZ dır???

Molerini ve  1 mollerinin kütlesini yani bileşik KÜTLELERİNİ bulalım.

A  NIN MOL SAYISI =11,2 / 22,4 = 0,5 molu   16 gr ise

                                               1 mol A    x gr

                                           ___________________

                                              x=16 / 0,5 =32 gr dır.

B nin mol sayısı  = 44,8 / 22,4 = 4 mol  88  gr ise

                                            1 mol   x gr

                                       __________________

                                          x= 88 /4 =22 gr olur.

C gazının mol sayısı = 22.2 /22,4 = 1mol   32  grdır  O HALDE  A ve C aynı gazdır. 

Örnek13)     1 hacim  A2    + 3 hacim B2   =  2 hacim  C      oluyorsa    C nin formülünü bulalım.

                      2A             + 6 B              =2  C

                     2( A            + 3 B )            =2 C den     C = AB3  formülünü buluruz.

Örnek14)       0,1 mol    AB2     4,6 gr ise

                   0,2 mol AB  6 gr ise,     1 mol   A2B  kaç gramdır?

0,1 mol  AB2    4,6 gr ise,  1  mol AB2 = 4,6/ 0,1 = 46 gr dır.

0,2 mol AB       6 gr ise,     1 mol AB = 6 / 0.2 =30 gr dır. 

DİKKAT:  AB2 den AB yi çıkarınca  sadece B kalır ve 46 grdan 30 gr çıkarınca kalan =16 gr = B nin kütlesi olur.

AB nin kütlesi =30 gr = A + B = A +16  dan  A=14 GR buluruz.

1 mol A2B = 2 tane A + B = 2*14 + 16 =44 gr olur.   

Örnek15 )      4 mol  A2  + 10 mol  B2  =  A3B10  oluyor. Ne kadar A3B10 olur? A ve B den ne kadar kalır?

DİKKAT :   A3B10  dan  3 mol A ile 10 mol B nin reaksiyona girdiğini biliyoruz.

  3A   / 10B=FORMÜLDEKİ  ORAN olmalı

Elimizdeki oran = 4 mol A2 / 10 mol B2  den   8A / 20B= 2A / 5B olur. 

formüldeki oran ile elimizdeki oranda B leri eşitlemek için; elimizdeki oranın pay ve paydasını 2 ile çarpalım: 4A/10B

olur. Elimizde olan  10B , 3A ile reaksiyona girer ve 1 mol A3B10 olur.

Bnin HEPSİ biter. A dan  4A-3A= 1 A  ARTAR.

Örnek16)     H2 (gaz) + 1/2 O2 = H2O (sıvı)

 2  gr hidrojen + 16 gr oksijenle birleşip   18 gr su yapar. veya

1 gr H               +  8  gr  O ile birleşip            9 gr  su olur.

Elimizdeki   4 gr  H2   +  24 gr O2  den   27  gr H20 oluşmaktadır.

ÇOK KULLANILAN O-Oksijen olduğundan,  ve  1gr H için              8 katı O kullanıldığından

                                                             x gr H kullanılır??       24 gr   O2 den

                                                          ___________________________________

                                                           x=24 / 8 = 3 gr H idrojen kullanılır.

              4 gr H2 den   ,   4-3kullanılan =1 gr artar.

              24 gr O2 nin hepsi kullanılır.

             3 grH2   + 24 gr O2 = 27 gr su ürün olarak çıkar. 

Örnek17) Suyun elektrolizinde  4 cm3 O2 ye karşılık ne kadar H2 olur?

    H2 + 1/2 O2 = H2O

KURAL) 1 mol  H2   ye        0,5 mol   O2   olmaktaysa,

           x mol H2???           4cm3       O2 ye 

          _____________________________________

                 x=4 / 0,5 =8 cm3 H2 olur,   yani O2 hacminin 2 katı HACİMDE  H2 oluşur  veya

                                                             O2 molünün 2 katı MOLDE  H2 kullanılır,

Örnek18) SO2 deki kükürt % si kaçtır?   

Kükürt yüzdesi =% S = (kükürt  gramı /(kükürt + 2 tane oksijen) gramı)% = (32 / 32 + 2*16)% = (32 /64)%=50%

                                                                                                                                  

 )BİLEŞİKLERİN SINIFLANDIRILMASI; Organik    ve inorganik bileşikler

İnorganik  Bileşikler

J-1) ASİTLER

*Hidroklorik asit :HCl  =  H+  +  Cl-  (Cl, I gibi Ametallerin Hidrojenli bileşikleri olup suda H+ iyonu verir.)

                                HI  =  H+   +    I-                            ''                                       ''

Sülfrik asit   : H2SO4  =2H+ + SO4            Kuvvetli asit

Nitrik asit    : HNO3   =  H+  + NO3-             ''          ''

Karbonik asit:CH3COOH=H+ +CH3COO     Zayıf asit

a) Asitler suda H+ iyonu verirler

b)Mavi turnosolu kırmızı yapar, tadı ekşidir.

c) Asit + Baz = Tuz + su   (nötrleşme)

d) 1A, 2A grubu aktif metallerle + asit        = Tuz +H2

e) Eleltriği iletirler.

J-2)BAZLAR

Amonyak              :  NH3 (baz) + H2O  =  NH4+  +  OH

Sodyumhidroksit:  NaOH =  Na+  +  OH

Kalsiyumhidroksit: Ca(OH)2 = Ca    + 2OH 

*Na, Ca 1A ve 2A grubu  metaldir.

a)Bazlar sulu çözeltilerinde OH iyonları veririler.

b)Kırmızı turnusolu maviye çevirirler

c) Asitlerle nötrleşme reaksiyonu yapar.

d) NaOH ve KOH gibi  1A grubu metalli kuvvetli bazlarla Al(alüminyum), Zn(çinko) gibi ANFOTER metallerle reaksiyona girer.

Zn + 2 NaOH = Na2ZnO2 + H2

e) Elektriği iletirler.

J-3)TUZLAR

a) H veya OH yoktur. Asit ve bazın nötrleşmesiyle oluşur.

b) İyonik bağlı, kristal yapılıdır, sulu çözeltisi elektriği iletir.,

c) Önce + değerli metal, sonra - değerli ametal yazılır.

NaCl  = Na+(metal)  + Cl- (ametal)

CaCO3 =Ca (metal)  + CO3

MgSO4  =Mg (metal)  + SO4

FeCl3   = Fe(metal)   + Cl (ametal)

AlBr3  = Al(metal) + Br (ametal) 

J-4)OKSİTLER

Element + oksitlerin oluşturduğu bileşiklerdir.

A) SO2 = S (kükürt, ametal) + OKSİJEN   gibi (ametal +oksit )asidiktir.

Asitoksit + baz   nötrleşme reaksiyonuna girer.

B) CaO = Ca ( 2A grubu metal) +oksijen gibi   (metal+oksit) baziktir.

Bazikoksit + ait nötrleşme reaksiyonuna girer. 

 
 
 
 
  Henüz Eklenen Haber Olmamış.