Bilimsel Çalışma
05/11/2008  |  FİZİK | (0)yorum | 2929 kez okundu.

 

1) Bilimsel bir problemle ilgili gerçeklere, ölçümlere VERİ denir

2) Olayların, çevrenin, problemlerin duyu organlarımı kullanarak incelenmesine Gözlem deriz.

3)Bilimsel çalışma yaparken; a)Poblemi tespit ederiz. ( Ozon tabakasının icelmesi, hava kirliliği, gürültü bilimse problem olabilir, fakat 'Aynı yumurta ikizlerinin kan gruplarının aynı olması'  veya ' Hız=yol/zaman' veya Arşimed'in kaldırma kuvveti ya da Newton un Yerçekimi kanunu , problem değildir, kanundur, kesindir, değişmez, bulunmuştur. 

                                     b) Gözlemler, veri toplar, araştırır, inceleriz. Ölçü aletleri kullanarak Nicel, sadece duyu organlarımızı kullanarak nitel gözlem yaparız.

                                    c) Problemi çözeceğini düşündüğümüz Hipotezi kurarız, hazırlarız.İyi bir hipotez, verilere uygun olmalı, tahminlere, deneye, gözleme açık olmalı ve doğruluğunu kaybetmemeli.

                                    d)Hipotezin uygulanabilirliğini kontrol etmek için, hipotezle ilgili tahminler yaparız. 'Amip,  dizanteriye neden olur'  hipotezi EĞER DOĞRUYSA  'Amip insan vücudunda yaşamalıdır.' diye hipotezle ilgili tahmin yaparız.

                                    e) Bu tahminlerle ilgili Kontrollü deneyler yaparız.   Hasta olan insanın kanında akyuvarlar artmış olmalıdır, diyen birisi Hipotez kurmuştur ve artık bu hipotezle ilgili tahminler yaparak kontrollu deneyler yapabilir.                                    

                                    f) Kontrollü deneyler hipotezi desteklemezse, ters sonuç verirse hipotezi değiştirmeliyiz.

                                    g)Çeşitli bilim adamlarınca da desteklendikçe  hipotez, Teori olur. Gözlem ve kontrollü deneyler sonucunda teori oluşur, yeni sonuçlarla teori  değişebilir.

                                    h)Uzun yıllar aksi ispatlanmadıkça  Teori , Kanun(=Yasa) olur ve değiştirilemez. 

4)  3 de tespit ettiğimiz problemi çözeceğini düşündüğümüz geçici çözüme Hipotez deriz.

5) Kontrol grubu bulundurularak gerçekleştirilen deneyler, Kontrollu deney dir.

 

 

 
 
 
 
  Henüz Eklenen Haber Olmamış.