Canlıların Temel Bileşenleri
29/10/2008  |  BİYOLOJİ | (0)yorum | 250968 kez okundu.

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

A) İNORGANİK BİLEŞENLER

1-a) SU: Hücrelerin büyük çoğunluğu  sudur.

Su, ÇÖZÜCÜdür, Hücredeki KİMYASAL OLAYLARIN olmasını sağlar. Hücredeki BÜYÜK

moleküllerin SU ile parçalanarak KÜÇÜK moleküllere ayrılmasını ,

yani HİDROLİZ i(SUYLA PARÇALANMA) sağlar

b) Hücrede ZARARLI ATIK ların  seyreltilerek daha az zararlı olmasını, ATILMASINI sağlar

c) Hücrede TAŞIYICI olarak iş yapar. 

d) Canlının VÜCUT ISIsını ayarlar

2) MİNERALLER: Ya doğadan direkt sağlanır veya kimyasal reaksiyonlarla oluşur.

Canlının doku ve organlarında bulunur,

***Mineraller  ENERJİ KAYNAĞI olamazlar ve en küçük  yapıda olduklarından hücre zarından geçerler, bu nedenle SİNDİRİME UĞRAMAZLAR. Canlı vücudunda SENTEZLENEMEZLER, dışardan alınırlar.Vücutta DÜZENLEYİCİ dirler Enzimlerin yapısında bulunarak KATALİZÖR görevini yaparlar

 

YETERLİ MİNERAL ALMAYAN(=fazla ya da az alınması zararlı olanlar) HASTA olur.

a) KALSİYUM(=Ca) ve FOSFOR(=P) :KEMİK ve DİŞLERDE bulunur ve

SERTLEŞMELERİNİ sağlar.

P-Fosfor da nükleik asit, ATP, yağ, protein lerin YAPISINA katılır,

yani, bu moleküllerin yapılması için fosfor gereklidir.

b) SODYUM(=Na)  ve POTASUM(=K), sinir ve kas sisteminin çalışması için gereklidir. 

c) DEMİR(=Fe):Solunum sisteminin çalışması için gerekli olup, 

Kirli  olan Karbondioksit (=CO2) ve temiz  Oksijen(=O2) gazlarını taşıyan HEMOGLOBİN in

yapısında ( hemoglobinde) KAN yapımımda  kullanılır. 

d) İYOT(=I) :İyot AZ alınırsa ,Tiroit bezine ait Tiroksin hormonu AZ salgılanır, tiroit bezi

 ÇOK çalışır ve büyür, GUATR hastalığı oluşur.  

e) FLOR(=FL): AZlığı DİŞLerin ÇÜRÜMEsine sebep olur.

f) MAGNEZYUM(=Mg): Kandaki Ca-Mg dengesi, kas ve sinir sistemi çalışmasında etkilidir.

g) BAKIR(=Cu): Bazı Enzimlerin yapısına katılır.

***Inorganik  bileşikler; enzimlerin yapısına KOFAKTÖR olarak katılır ve organik bileşiklerin çeşitli reaksiyonlarına ORTAM hazırlar.  Organik bileşikler sindirime uğrayarak hücre zarından geçer ve solunumla ENERJİ  TEMİNİNDE kullanılırlar. 

B) ORGANİK BİLEŞİKLER

1) KARBONHİDRATLAR: Canlılarda 

a) Hem CANLIDA ENERJİ kaynağı olarak İLK SIRADA kullanılır( karbonhidrat  yoksa yağ,

 ikisi de yoksa protein enerji kaynağı olarak tüketilir)

b) Hem de canlının  YAPISINA katılır, yani karbonhidrat HÜCRE ZARININ, 

NÜKLEİK ASİTLERİN(=DNA, RNA) ve enerji depo edilen ATP molekülleri yapılırken kullanılır

Karbonhidratlar 2 ye ayrılır.

c) MONOSAKKARİTLER (=Tekşekerliler) veya basit şekerlerdir,

Su ile daha küçük parçalara ayrılamazlar, yani hidrolize olamazlar.

Suda çözünürler ve TATLI dırlar.

 Genel formülleri= C6H12O6 dır, yani C-Karbon, H-Hidrojen ve O-Oksijen içerirler.

Taşıdıkları C-KARBON sayısına göre; 2ye ayrılır.

 6-KARBONLULAR          ve            5-KARBONLULAR

GLİKOZ                                    *Riboz                                                                                                                                            *FRUKTOZ (meyve şekeri)                                                                                                          *GALAKTOZ (süt şekeri)                 *Deoksiriboz

d) DİSAKKARİTLER (=Çiftşekerler) 2 monosakkaritin GLİKOZİD bağıyla birleşerek,

1 molekül suyun açığa çıkmasıyla olan bileşik şekerlerdir,

 2 basit şekerin su açığa çıkararak BİRLEŞMESİNE DEHİDRASYON denir.

 Sükroz, Maltoz, Laktoz disakkarittir.

1.) Monosakkarit     + Monosakkarit    =   DİSAKKARİT + Su               

1nci reaksiyon   DEHİDRASYONdur.  

2.)DİSAKKARİT        + Su                 =   Monosakkarit + Monosakkarit 

2ncireaksiyonu   HİDROLİZ(suyla parçalama) dır 

Disakkarit             SÜKROZ (çay şekeri)   =  Glikoz +  Fruktoz                                                                 

Disakkarit              MALTOZ(arpa şekeri)  = Glikoz   +Glikoz

Disakkarit               LAKTOZ (süt şekeri)=   Glikoz +Galaktoz   

 monosakkaritlerinden oluşurlar. Sükroz ve Maltoz   bitkiden ;

Laktoz insan ve memeli hayvanlardan elde edilir. 

e) POLİSAKKARİTLER (=Çokşekerliler ) Çok sayıda monosakkaritin aralarından

1 er su molekülü açığa çıkararak, yaptıkları çokşekerlilerdir.

(n  sayıda)  *  Glikoz     =(n-1) sayıda su   + Polisakkarit  oluşur.

En basit molekülü GLİKOZ lardır, AMA glikozlar FARKLI ŞEKİLDE BAĞLANIRLAR

Polisakkarit :NİŞASTA: Bitkiler ürettikleri besinlerini nişasta olarak depo eder

ve insan+hayvanlar bitkilerle nişastayı alırlar ve sindirim sistemlerinde

hidrolizle parçalayarak glikoze çevirirler.

Polisakkarit: GLİKOJEN: İnsan ve hayvan hücreleri bakteriler aldığı fazla glikozu 

glikojen olarak  depolar.

Polisakkarit: SELÜLOZ :Glikozlar TERS bağlanmıştır.

Bitkilerde HÜCRE ÇEPERİ SELÜLOZDANDIR. 

Polisakkarit: KİTİN: Omurgasız hayvanlarda DIŞ İSKELETİ oluşturur.

***Selülöz, nişasta, glikojen de 3 nün ORTAK noktası hepsi glikozid bağıyla bağlanan GLİKOZlardan oluşmuştur.

***Selüloz ve nişasta bitki hücrelerinde  glikojen insan ve hayvan hücrelerinde sentezlenir, yapılır, DEPO karbonhidratlardır.

f) Karbonhidratları, tahıllar ve baklagillerde bulunur. 

2) YAĞLAR (=LİPİDLER) Yağ asidleri,Nötral yağlar,Fosfolipidler, Steroit lerdir.

Yağlar, suda çözünmezler, aseton, eter,kloroform gibi maddelerde çözünür, 

Karbonhidratlar gibi yağlarda da  C-Karbon,H-Hidrojen ve O-Oksijen   bulunur, 

AMA yağlarda oksijen oranı daha küçüktür. 

a) FOSFOLİPİDLER: Yapısında  P-Fosfor bulunan yağlardan olup

Hücre zarı yapısında, içinde bulunur.

b) STEROİTLER:Hücre zarı yapısına, vitamin ve hormon yapısında bulunur.

c) NÖTRAL YAĞLAR: Hayvan ve bitkideki DEPO YAĞLAR dır.

NÖTRAL YAĞ : (3 Yağ Asidi)+1 gliserol   =  Trigliserit  + 3 Su molekülü

Bir gliserol molekülüne 3 yağ asidinin ESTER BAĞIyla bağlanarak 

 3 molekül su açığa çıkmasıyla (Trigliserit nötral yağı) meydana gelir.  

d) Yağ asidinde ÇİFT BAĞ varsa; DOYMAMIŞ YAĞdır, oda sıcaklığında sıvıdırlar.

Soya, pamuk, ayçiçek yağı sıvı yağlar doymamıştır. 

e) Yağlar, HAYVANSAL  ve BİTKİSEL BESİNLERDE BULUNUR .

*Yağların parçalanmasıyla, karbonhidrat veya proteinin parçalanmasından

DAHA FAZLA ENERJİ ve  SU  ortaya çıkar

*A, D, E, K vitaminleri yağda çözünerek hücrede kullanılabilir.

*İnsanı soğuğa karşı, vücut içindeki organları da  darbelere karşı korur.

* Hücre zarında bulunan bir yağ  çeşidi olan Kolestrol, zarı korur

*Vücuda alınan fazla karbonhidrat ve proteinler, yağ olarak depolanır. 

3) PROTEİNLER :

 

* Proteinlerin yapısı ve özellikleri BİREYE GÖRE DEĞİŞİR.

*Proteinlerde,   C,  H,  O  ya ilave olarak N-Azot vardır.

*Proteinin en basit yapısı, temel taşı= AMİNO ASİT tir.

*Bir amino asidin Aynı C-KARBON  atomuna bağlı  

1.KARBOKSİL (=COOH ) grubu  asidik

2 .AMİNO(=NH2) grubu bazik  ve

3.DEĞİŞKEN grup vardır.Değişken grubun farklılığı amino asidi farklı yapar ve

 20 çeşit amino asit vardır ve 20  çeşit R-grubuna bağlananların farklılığıyla sağlanır.12 çeşidini  insan vücudu yapabilir AMA kalan 8 çeşit amino asit dışardan HAZIR alınır. 

*Protein SENTEZİ(=Yapımı,  üretimi) hücrede RİBOZOM da  RNA (NÜKLEİK ASİT çeşidi) yardımıyla ve DNA kontroluyla  gerçekleşir. 

*Hem asidik hem bazik kısımları olduğundan proteinler ANFOTER maddelerdir  

*Amino asitler FARKLI ÇEŞİT ve SAYIDA birleşerek çok çeşitli  proteinleri yaparlar.

Bir amino   asidin   KARBOKSİL  grubundaki C-Karbon atomuyla , 

diğer amino asidin AMİNO grubundaki N-Azot atomu arasında PEPTİD BAĞI kurulur,

 bu esnada 1 su molekülü açığa çıkar ve 2 aminoasidli =dipeptid proteini oluşur.   

*Büyümek için proteine ihtiyaç vardır, YAPI maddesidir

**Vücutta kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesini sağlayan ENZİM ve

**Hastalığa karşı vücudu koruyan  ANTİKOR ve virüslere karşı koruyan INTERFERON ve

**Vücudu, sistemleri dengeli çalıştıran HORMON ların   yapımında PROTEİN GEREKLİDİR

**Protein almazsak; BÜYÜME ve ZİHİN yavaşlar, daha kolay HASTA oluruz.

**Et, balık, tavuk, süt, yumurta gibi hayvanlardan elde edilen proteinlerde esansiyel(=temel) amino asitler olduğundan  baklagiller(mercimek, nohut gibi) ve tahıllardan (buğday, mısır gibi) elde edilen bitkisel proteinlerden daha değerlidir.           

4)VİTAMİNLER 

Vücuttaki sistemlerin düzenli çalışabilmesi  için vitaminlere ihtiyaç vardır, yani vitaminler  düzenleyici dir( protein YAPI cı, karbonhidrat öncelikle  ENERJİ ve YAĞ da DEPO ENERJİ OLDUĞU GİBİ VİTAMİN DE düzenleyici DİR).

*Vitamin alındığında hemen kana karışır, SİNDİRİME UĞRAMAZ. 

*A vitamini eksikliği GECE KÖRLÜĞÜ gibi GÖZ hastalıklarına,  D vitamini eksikliği RAŞİTİZM gibi KEMİK hastalığına,E vitamini eksikliğinde KISIRLIK ve K vitamini eksikliğide kanamalı hastalarda KANIN PIHTILAŞMAMAsına sebep olur.

*A, D, E, K vitaminleri YAĞDA eriyen vitaminlerdir, FAZLA alındıklarında DEPO edilirler AMA FAZLA alımları zararlı olabilir

*B vitamini eksikliğinde BERİBERİ denen SİNİR sistemi hastalığı,  C vitamini eksikliğinde DİŞETİ kanamaları ve hastalıklara karşı DİRENÇSİZLİK ortaya çıkar.

*B ve C vitaminleri SUDA eriyen vitamin olduklarından fazla alındıklaında DEPO edilmez ve fazlası dışarı atılır.Bitkiler vitamince zengindir.

Örnek1) 15 molekül yağ sentezi yapılabilmesi için;

(15molekül*3katı) yağ asidi + (15molekül*1katı)gliserol = (15*1katı)YAĞsentezlenir +(15*3katı)SU 

                       3 birim YAĞ ASİDİ +1 birim GLİSEROL  = 1 birim TRİGLİSERİD (=DEPO YAĞ Sentezi)+ 3birim SU

 45 molekül YAĞ ASİDİNDEN   EŞİT MOLEKÜLDE 45 molekül  SU oluşur

15 molekül  GLİSEROL den    EŞİT MOLEKÜLDE 15 molekül YAĞ sentezlenir 

Örnek2) 60 molekül su elde etmek için ne kadar yağ sentezi yapmalıyız?

DİKKAT: Hücre, fazla yağ asitlerini, (Trigliserid sentezi=DEPO yağ ) sentezleyerek depolar ve bu esnada su açığa çıkar                                                                                                                                             SUYla AYNI miktarda 6o molekül YAĞ Asidi + (60/3)=20 birim GLİSEROL =Gliserolla aynı miktar 20 birim

TRİGLİSERİD=DEPO YAĞ Sentezlenir  + Yağ asidiyle aynı miktar 60 birim SU açığa çıkar. 

Örnek 3) 30 molekül su harcanırsa ne kadar gliserol oluşur? ne kadar yağ asidi oluşur? ne kadar trigliserid veya depo yağ harcanır?

? molekül  yağ asidi  +  ?molekül gliserol = ? trigliserid +? su       denkleminde 30 molekül su harcanacağını yazalım.

                                                                       + 30 molekül su olura diğer ? lileri bulalım

30 melekül yağ asidi +  ? molekül gliserol    =  ? trigliserid  + 30 molekül su

30 molekül yağ asidi  + 10 molekül gliserol = 10 molekül trigliserid + 30 molekül su 

Örnek4) 15   aminoasitli bir protein olurken; kaç tane PEPTİD bağı VE su oluşur?

       15 aminoasit  =  (15-1=14 )tane SU + 15 aminoasidli PROTEİN sentezlenir 

       14 tane  SU ya EŞİT sayıda PEPTİT BAĞI=14 oluşur.         

Örnek5)Sentezlenirken   12 birim su açığa çıkan proteinde

Sudan 1 fazla yani     12 +1=13 sayıda  AMİNO ASİT

Suyla aynı sayıda       12 adet PEPTİT bağı vardır  ve bu proteini tekrar parçalamak istersek; SU ya hatta 12 birim suya ihtiyaç vardır 

KURAL:

n tane AMİNO ASİT  = POLİPEPTİD veya PROTEİN SENTEZİ(Yapımı,üretimi) + (n-1 ) SU oluşması

n tane GLİKOZ         = NİŞASTA sentezi (yapımı, üretimi)                        +(n-1) SU oluşması

3n tane YAĞ ASİDİ + N tane GLİSEROL = YAĞ veya DEPO YAĞ veya TRİGLİSERİD sentezi + 3n tane SU oluşur    

Örnek6)  a)  Glikoz    +  1?     =  Maltoz  + H2O

           b) Dipeptid    + 2?     =Amino asid  + Amino asit

           c) Laktoz     +H2O     = GLİKOZ     + 3?

 KURAL: Glikoz + Glikoz =  Maltoz (arpa şekeri)

           Glikoz +Fruktoz =Sakkaroz (meyve şekeri)

           Gliko  +Galaktoz =Laktoz (süt şekeri)

a) 1? ye   glikoz demeliyiz , denklem solda 2 glikozun  VEYA  2 monosakkaritin  birleşmesiyle sağda ürün olarak Dİsakkarit olan MALTOZ yapmakta ve su oluşmaktadır, bu bir birleştirme, yapım, sentez reaksiyonu olup DEHİDRASYON dur.

Maltoz   + H2O    = Glikoz +Glikoz olsaydı   disakkarit olan Maltoz suyla parçalanarak yani HİDROLİZ (suyla parçalama ) reaksiyonuyla 2 monosakkarit olan glikozlara parçalanmakta olacaktı.

b) de       Dipeptit   + su ile parçalanarak  2 amino asit yapacaktır. Bu reaksiyon sentez DEĞİL,  yıkım, su ile parçalamadır.

c) de    disakkarit olan laktoz  su ile parçalanarak hidrolizle 2 monosakkarite ayrılmaktadır. Laktozun monosakkaritleri Glikoz  ve Galaktoz olduğundan  ?3  yerine Galaktoz yazmalıyız.   

Örnek7) Proteinin R-Değişken grubuna bağlanabilecek 20 çeşit olmasına rağmen,  bu amino asitlerin FARKLI SAYI, ÇEŞİT VE DİZİLİŞLERİYLE  farklı ve her bireye özel çok çeşitli proteinler yapılır. 

Örnek8) C-Karbon, H-hİDROJEN, o-OKSİJEN  N-Azot dan hangisi organik bileşiklerin hepsinde bulunmaz?

N-AZOT  hepsinde bulunmaz

Örnek9) En basit protein molekülü olan AMİNO asitten Protein sentezi ve

           En basit karbonhidrat molekülü olan GLİKOZdan Nişasta,glikojen, maltoz-laktoz-sukroz gibi disakkarit sentezi

KÜÇÜK MOLEKÜLLERDEN BÜYÜK MOLEKÜLLER YAPILMASI OLAN özümlemeDİR VE bu reaksiyon esnasında SU oluştuğundan  dehidrasyon denir

         Nişastadan, glikojenden, disakkaritlerin  Su harcayarak parçalanması yani hidrolizi  de BÜYÜK MOLEKÜLLERDEN KÜÇÜK MOLEKÜLLERİN YAPILMASI OLUP yıkım reaksiyonudur.      

Örnek10)  a)  K + L = M + N  karbonhidratlarla ve b)  P+R=S proteinlerle ilgiliyse yerlerine neler yazabiliriz?

 a) K,L,M,N olarak 4 kısım var, buna hidroliz dersek, yani büyük molekülü su ile küçük moleküllere parçalama,yıkım olmalıdır.  Maltoz   +  su   =  Glikoz  + Glikoz    olabilir

a)ya dehidrasyon dersek; Glikoz + Glikoz = Maltoz +su olabilir

b)protein+su = Amino asit olabilir veya tersi küçük molekülden büyük molekül yapım olabilir= Amino asit =protein+su

c) B +C =D  karbonhidratlarla ilgili olsa,      Glikoz  +  Galaktoz =Laktoz   diyebiliriz

Örnek11) En basit yapılarına kadar parçalanan  Maltoz,  Sükroz, Laktoz  gibi disakkaritlerle  Nişasta(bitkisel) ve Glikojen(Hayvansal ve insanda) gibi polisakkaritlerden hangilerinde TEK ÇEŞİT  MONOSAKKARİT OLUŞUR:

Polisakkarit olan glikojen ve nişasta binlerce GLİKOZ dan yani TEK ÇEŞİT MONOSAKKARİTden oluşur

Disakkaritlerden  Maltoz =Glikoz+Glikoz,  Sukroz =Glikoz+Fruktoz, Laktoz=Glikoz+Galaktoz dan oluşmakta olup TEK ÇEŞİT MONOSAKKARİTLERden oluşan sadece MALTOZ dur.

Örnek12)Karbonhidratlar/Yağlar/Proteinler sıralaması hücrenin bu besinleri ENERJİ KAYNAĞI olarak kullanma sırasıdır.

             Yağ/ Protein/Karbonhidrat sıralaması hücrenin bu besinleri ENERJİ DEPOSU olarak kullanma sırasıdır.

            Karbonhidrat/Protein/Yağ  sıralaması hücrenin bu besinleri ENERJİ TEMİNİ=Solunumda besinleri yıkım, parçalama kolaylığı  sırasıdır. 

***Niye proteinler enerji kaynağında en sondadırlar?  Hücrenin YAPIsı ,yapımında önemlidirler.

***İnsan vücudunda kandaki glikoz ve yağ asitleri ile DEPO karbonhidrat ve yağlar tüketildikten sonra, enerji kaynağı olarak protein olan kaslar kullanılır.

***Peptit, ester ve glikozid bağları kurulurken yani sırasıyla protein, trigliserid(yağ), karbonhidrat sentezi(üretimi) yapılırken ortama, dışarıya SU verilir. Büyük moleküllerden küçük moleküllere parçalanırken yani  sırasıyla amino asit, yağ asitleri ve glikoz gibi temel taşlar olurken ortamdan SU alınır.

**Organik bileşiklerdennVitaminler ve Inorganik bileşiklerden  mineraller, (NaCl-Tuz,gibi) ,SU ile organik bileşiklerden  GLİKOZ, AMİNO ASİT, YAĞ ASİTLERİ, GLİSEROL  sindirime uğramazlar, zaten hücre zarının porlarından geçebilecek ufaklıktadırlar, fakat disakkaritler (laktoz, maltoz, sukroz), polisakkaritler (glikojen, nişasta, kitin, selüloz) protein, trigliseridler büyük moleküllerdir, SİNDİRİLMEDEN hücre zarından geçemezler. SİNDİRİM UĞRAMAYANLARDAN   Vitaminler(organik), Mineraller ve su enerji kaynağı olamazlar 

***Organik besinler oksijenle reaksiyona girerek inorganik bileşikler olan CO2-Karbondioksit  + H2O-Su +NH3-Amonyak oluşturular. Bu reaksiyona OKSİJENLİ SOLUNUM deriz ve bu organik besinlerin YIKIMI yani parçalanması sırasında oluşan enerji de ATP de depolanarak  canlının yaşamsal faaliyetlerinin yapılmasında kullanılır .Bu reaksiyonda ortaya çıkan sağdaki ürünlerden NH3-Amonyağın oluşması için N-Azot elementine ihtiyaç vardır, o halde solda reaksiyona giren organik besinlerde içinde N-Azot bulunan amino asit bulunmalıdır.

Örnek13) Protein, yağ ve karbonhidratlar ın 3ündede ortak olan özellik nedir?

Üçü de Hücre zarının yapısına katılır, canlı  vücudunda  yapılabilir (sentezlenebilir), gerektiğinde enerji kaynağı olarak kullanılabilir, C-karbon, H-Hidrojen, O-Oksijen ihtiva ederler, yani üçünde de ORTAK özelliklerdir.

Hormonlar, Antikor, Antijen ve Enzimler proteinden yapılır, sadece cinsiyet hormonları gibi hormonlar protein ve STEROİT denilen bir çeşit yağ dan yapılır        

Yapısında N-Azot bulundurma sadece proteine aittir.

 

 
 
 
 
  Henüz Eklenen Haber Olmamış.