Tarihi Çağlar
01/09/2008  |  TARİH | (0)yorum | 2520 kez okundu.

Yazı

a)Tarihi çağlar

• Olayların evrensel olup olmadığına göre ayrılır

a.1)İLKÇAĞ (M.Ö 3500-M.S 476)

yazının icadı- Batı Romanın yıkılması


• Çok tanrılı dinler
• Tek tanrılı dinler
   Musevilik + hiristiyanlık    
    fazla yayılmadı
• Sınıflar var
• Kölelik yaygın
• Krallık yönetimleri
• Tarım + hayvancılık + ticaret yaygın
• Sanat + edebiyat temeli atıldı
• Yazı + alfabe + takvim

a.2)ORTAÇAĞ (M.S 476 - M.S 1453)
Batı Romanın yıkılması – İstanbul’un fethi

• Teokratik (= dine dayalı) devlet yönetimi
• Müslümanlar bilim + sanatta ileri
• Sınıf + kölelik var
• Avrupa’da feodalite
 (= derebeylik)yönetimi var
• İslamiyet + hiristiyanlık yayılıyor
• Din savaşları başladı

a.3)YENİÇAĞ (M.S 1453 - M.S 1789)
İstanbul’un fethi- Fransız ihtilali

• Derebeylik yıkıldı
• İmparatorluklar + güçlü devletler var
• Coğrafi keşifler başladı
• Yeni yerler + mallar + pazarlar aranmaya başlandı
• Sömürgecilik var

a.4)YAKINÇAĞ (M.S1789 - …)
Fransız ihtilali - …

•  İnsan hakları
•  Sanayi devrimi
•  Sömürgecilik arttı
•  Sınıf ayırımı + kölelik
   yok
• Sömürgecilik yarışı sonucunda 1. Dünya Savaşı oldu
• Demokrasi anlayışı arttı

b)Tarih öncesi çağlar

• Kullanılan araç-gerecin niteliğine göre ayrılır
• Topluluklar arası etkileşim az
• Devirlerin başlama ve bitiş, bölgelere göre farklı
• Her topluluk tarih öncesi devirleri aynı anda ve aynı sürede yaşamadı

b.1)Yontma taş devri

• Göçebe yaşam
 (mağara + ağaç kavuğu
• Tüketici toplum
• Avcılık + toplayıcılık
• Taş ve kemikten ilkel silahlar+ el aletleri
• En uzun devir
• Ateş bulundu

b.2)Cilali taş devri

• Yerleşik yaşam
(küçük köy)
• Üretici toplum
• Tarımsal faliyetler
• Toprağı işleme
 + hayvan gücünü kullanma
• Ürün fazlası takas ediliyor
• Ticaret başladı
• Özel mülkiyet fikre oluştu
• Sınır çatışmaları başladı
• Çanak – çömlek, seramik
• Bitki liflerinden elbise dokuma

b.3)Maden devri

Bakır devri
• İşlemesi kolay
• Yerleşik yaşam (büyük  şehirler)
• ticaret var


Tunç devri

• bakırdan daha dayanıklı
    (tunç = bakır + kalay)
• ilk şehir devletleri kuruldu
   ( Hitit, Sümer )
• tekerlek bulundu


Demir devri

• denir bol ve dayanıklı bir maden
• ilk uygarlıklar
• çivi yazısı bulundu (Sümerler) tarihi çağlar başladı
• ilkel sanayi dönemi

 
 
 
 
  Henüz Eklenen Haber Olmamış.