Tarihe Giriş
01/09/2008  |  TARİH | (0)yorum | 5750 kez okundu.

1) TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

 Tarih nedir?

İnsan topluluklarının geçmişteki

• Yaşayışlarını
• Kültür ve medeniyetlerini
• Birbirleriyle olan ilişkilerini
• Yer
• Zaman neden – sonuç ilişkisi içersinde
• Belgelere dayanarak
• Objektif (= tarafsız ) olarak
inceleyen ve aktaran bilimdir.

 Tarih’in özellikleri
    
• İnsan faaliyetlerini konu alan sosyal bir alan
• Geçmişte olan ve tekrarı olamayan olayları inceler.
• Farklı çalışma yöntem ve teknikleri var
• Diğer bilimlerdeki kural ve yasaları yok
• Olayları objektif biçimde açıklar
   (! Tarafsız) !!!! Bu diğer bilimlerle olan ortak özelliğidir.

 Tarihi olayların özellikleri

• Geçmişte olması
• Tekrarı yok (! deney ve gözlem yapılamaz)
• Olaylar olduğu dönemin şartlarına göre incelenmeli
• Bulunan her yeni belge mevcut bilgileri değiştirebilir ve tamamlar.
   (! Bir önceki olay sonrakini etkiler)
• Olaylar arasında neden – sonuç ilişkisi kurulur

 Belgeler

1-Yazılı belgeler

• Fermanlar
• Kağıt ve madeni paralar
• Devletler arası imzalanan anlaşma metinleri
• Mühürler
• Mektuplar
• Kitaplar
• Kitabeler

2-Yazısız belgeler

• Kazı buluntuları ( taş, kemik, fosil, tahıl taneleri)
• Mezarlar
• Heykeller
• Kullanılan araç- gereçler ve eşyalar
 Tarihi olay ve tarihi olgu arasındaki fark

 Tarihi olay; insanları ilgilendiren
 
• Siyasi
• Ekonomik
• Sosyal
• Kültürel
alanlardaki kısa süreli gelişmelerdir.

Örnek: İstanbul’un fethi


 Tarihi olgu; zaman içinde meydana gelen
  
• Yeni birikimler
• Yeni durumlar dır.

Örnek: İstanbul’un fethinden sonra İstanbul’un bir Türk – İslam Şehri olması

 Tarihe yardımcı olan bilimler

• Arkeolji: kazı bilimi (! Yazısız belgelerin olduğu tarih öncesi dönemin aydınlatılmasının sağladı.)
• Coğrafya: yer bilimi (! Tarihi olayların yerini, coğrafi çevrenin olaylar üzerindeki etkisini inceler.)
• Kronoloji: zaman bilimi (! Tarihi olayın olduğu zamanı açıklar.)
• Paleografya: yazı bilimi (! Geçmişte kullanılan yazı türlerinin çözümünü yapar.)
• Epigrafya: kitabeler bilimi (! Anıtlar ve mezarlar üzerindeki kitabeleri inceler.)
• Filoloji: dil bilimi
• Diplomatik: siyaset bilimi
• Nümizmatik( = Meskukat): para bilimi
• Antropoloji: ırk bilimi
• Etnoğrafya: toplumların kültürel yapılarını inceler
• Sosyoloji: toplum bilimi
• Heraldik: arma bilimi
• Sigilografi: mühür bilimi
• Teoloji: din bilimi
• Kimya( Karbon 14 metodu): insan, hayvan, bitki fosillerinin yaşlarını inceler.

 Takvim ve çeşitleri
    
      Zamanı gün + hafta + ay + yıl gibi bölümlere ayırır.

1- güneş yılı esaslı takvimler (= miladi takvim)

• 1 yıl = 365 gün + 6 saat
• dünyanın güneş etrafında dönüş esasına dayalı (! Mısırlılar buldu + Romalılar geliştirdi.)
• Başlangıç tarihi  Hz. İsa’nın doğumu

M.Ö  <------  Hz. İsa’nın doğumu   -----> M.S                   


2- ay yılı esaslı takvim ( = hicri takvim)

• 1 yıl = 364 gün
• Başlangıç tarihi  Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçü (= hicreti) (622)
• ilk kez Hz. Ömer zamanında kullanılmaya başlandı.

 Tarihi çağlar

Tarih yazının icadıyla başlar.

a) Yazıdan Önce

b) Yazıdan Sonra


 

 
 
 
 
  Henüz Eklenen Haber Olmamış.