Tarihe Giriş
01/09/2008  |  TARİH | (0)yorum | 5544 kez okundu.

1) TARİH BİLİMİNE GİRİŞ

 Tarih nedir?

İnsan topluluklarının geçmişteki

• Yaşayışlarını
• Kültür ve medeniyetlerini
• Birbirleriyle olan ilişkilerini
• Yer
• Zaman neden – sonuç ilişkisi içersinde
• Belgelere dayanarak
• Objektif (= tarafsız ) olarak
inceleyen ve aktaran bilimdir.

 Tarih’in özellikleri
    
• İnsan faaliyetlerini konu alan sosyal bir alan
• Geçmişte olan ve tekrarı olamayan olayları inceler.
• Farklı çalışma yöntem ve teknikleri var
• Diğer bilimlerdeki kural ve yasaları yok
• Olayları objektif biçimde açıklar
   (! Tarafsız) !!!! Bu diğer bilimlerle olan ortak özelliğidir.

 Tarihi olayların özellikleri

• Geçmişte olması
• Tekrarı yok (! deney ve gözlem yapılamaz)
• Olaylar olduğu dönemin şartlarına göre incelenmeli
• Bulunan her yeni belge mevcut bilgileri değiştirebilir ve tamamlar.
   (! Bir önceki olay sonrakini etkiler)
• Olaylar arasında neden – sonuç ilişkisi kurulur

 Belgeler

1-Yazılı belgeler

• Fermanlar
• Kağıt ve madeni paralar
• Devletler arası imzalanan anlaşma metinleri
• Mühürler
• Mektuplar
• Kitaplar
• Kitabeler

2-Yazısız belgeler

• Kazı buluntuları ( taş, kemik, fosil, tahıl taneleri)
• Mezarlar
• Heykeller
• Kullanılan araç- gereçler ve eşyalar
 Tarihi olay ve tarihi olgu arasındaki fark

 Tarihi olay; insanları ilgilendiren
 
• Siyasi
• Ekonomik
• Sosyal
• Kültürel
alanlardaki kısa süreli gelişmelerdir.

Örnek: İstanbul’un fethi


 Tarihi olgu; zaman içinde meydana gelen
  
• Yeni birikimler
• Yeni durumlar dır.

Örnek: İstanbul’un fethinden sonra İstanbul’un bir Türk – İslam Şehri olması

 Tarihe yardımcı olan bilimler

• Arkeolji: kazı bilimi (! Yazısız belgelerin olduğu tarih öncesi dönemin aydınlatılmasının sağladı.)
• Coğrafya: yer bilimi (! Tarihi olayların yerini, coğrafi çevrenin olaylar üzerindeki etkisini inceler.)
• Kronoloji: zaman bilimi (! Tarihi olayın olduğu zamanı açıklar.)
• Paleografya: yazı bilimi (! Geçmişte kullanılan yazı türlerinin çözümünü yapar.)
• Epigrafya: kitabeler bilimi (! Anıtlar ve mezarlar üzerindeki kitabeleri inceler.)
• Filoloji: dil bilimi
• Diplomatik: siyaset bilimi
• Nümizmatik( = Meskukat): para bilimi
• Antropoloji: ırk bilimi
• Etnoğrafya: toplumların kültürel yapılarını inceler
• Sosyoloji: toplum bilimi
• Heraldik: arma bilimi
• Sigilografi: mühür bilimi
• Teoloji: din bilimi
• Kimya( Karbon 14 metodu): insan, hayvan, bitki fosillerinin yaşlarını inceler.

 Takvim ve çeşitleri
    
      Zamanı gün + hafta + ay + yıl gibi bölümlere ayırır.

1- güneş yılı esaslı takvimler (= miladi takvim)

• 1 yıl = 365 gün + 6 saat
• dünyanın güneş etrafında dönüş esasına dayalı (! Mısırlılar buldu + Romalılar geliştirdi.)
• Başlangıç tarihi  Hz. İsa’nın doğumu

M.Ö  <------  Hz. İsa’nın doğumu   -----> M.S                   


2- ay yılı esaslı takvim ( = hicri takvim)

• 1 yıl = 364 gün
• Başlangıç tarihi  Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçü (= hicreti) (622)
• ilk kez Hz. Ömer zamanında kullanılmaya başlandı.

 Tarihi çağlar

Tarih yazının icadıyla başlar.

a) Yazıdan Önce

b) Yazıdan Sonra


 

Yorumlar

Bu konu hakkında henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

İsminiz

Eposta adresiniz

Güvenlik Kodu

Yorumunuz

 
 
 
 
 
Isı ve Sıcaklık21ocak2014YENİ
21ocak2014eklendi. Bitti... »
KaldırmaKuvvetiYeniMart2013
KaldırmaKuvvetiYeniMart2013... »
ÖĞRENCİLER LÜTFEN SORU ve CEVAPLARINI AYNEN KOPYALAMAYINIZZZZZZZZ
KOPYALAMAYINIZZZZZZZZ. ÖGRENCİLER LÜTFEN SORU VE CEVAPLARI AYNEN KOPYALAMAYINIZ... »
Sınav Kolay Başarı Kolay
*Dersin esasını öğrenelim, anlayalım, temel kavram ve yasaları öğrenelim, detaylara boğulmayalım. Ezberlemeyelim. *Yanlış yaptıklarımızın muhakkak doğrusunu öğrenelim, doğrular bizimdir, yanlışkarımızdan öğreniriz. *Konuları çok fazla tekrara gerek yok, amaç günde çok fazla soru yapmak değil ; güzel ve değişik dersanelerin sorularından yapmalıyız. Önemli konuların hepsini 3-4 aydabir sorularla sürekli tekrarlıyor olmalıyız. *Soruları çözerken; zor, normal ve kolay soruları ayırtedebilmeliyiz. Zor veya uzun vakit kaybettirebilecek sorulara boğularak vakit kaybetmemeliyiz. Hedefimize ulaşmak için; her dersten en az kaç soru cevaplamamız gerekiyorsa; önce kolay sorulardan hata yapmadan çözmeliyiz.... »