Fotosentez ve Solunum??
01/09/2008  |  BİYOLOJİ | (18)yorum | 69545 kez okundu.

FOTOSENTEZ

1) Güneşin ışık enerjisini besinlerde kimyasal bağ enerjisine çevirir.

2) Fotosentez denklemi- 6CO2+6H2O=C6H12O6+6O2 dir.

Fotosentezde; CO2(Karbondioksit) ve H2O(Su) gibi inorganik maddelerden ,

C6H12O6(Glikoz) gibi organik besin  ile  O2(Oksijen) üretilir.

*Fotosentez, üretici (=Ototrof),  klorofil veya kloroplast taşıyan canlılarda

meydana gelir. (Yeşil yapraklı bitkiler, öglena, bazı bakteriler yapar.)

3) Fotosentez (Protein sentezi, nişasata-yağ, vitamin sentezi gibi)

Sentez=yapım=özümleme=Anabolizma  dır.4

4) Kökteki emici tüyler topraktan su ve minarel,

 Yapraklardaki stomalar(delik) ile havadan C02- Karbondioksit alınır.

Su ve mineral iletim borularıyla kökten yaprağa taşınır ve fotosentez gerçekleşir.

5) Fotosentezde kullanılan; CO2-Karbondioksit, H2O-Su, Mineral

Fotosentezde üretilen(yapılan); C6H12O6-Glikoz, O2-Oksijen dir.

Hücrenin  enzim ve klorofili  ile güneş ışığı  fotosentez için gereklidir.

*Fotosentezde kullanılan (harcanan=tüketilen=CO2); Solunumda üretilendir(CO2)

Fotosentezde üretilen(O2) de; solunumda kullanılır.

*Fotosentez; Oksijen ve Glikoz(besin= )yapar, CO2 ve 02 kullanır

*Solunum     ;Karbondioksit ve Enerji sağlar, Oksijen ve glikoz harcar.

*Fotosentez ve solunum beraber;  Karbondioksit ve Oksijen ile Besin ve enerji

dengesini sağlar.

6) Güneş ışığı arttıkça, Fotosentez de artar.

ŞEKİL1

ŞEKİL2

Fotosentez, 25-30 derece sıcaklıkta maksimum, en fazladır,

ŞEKİL3

Suyun ve enzim miktarının artması, fotosentezi bir miktar artırır, sonra etkilemez

7) Aynı tür iki bitki, aynı ortamdaysa fotosentez hızları farklıysa, nedeni bitkilerin

genetik yapılarının farklı olması olabilir. Kloroplast ve stoma(O2nin girdiği

yapraktaki delik) sayısı, yaprak yüzeyi genişliği  genetiksel faktörlerdir.

8) Işık, sıcaklık  çevresel faktörlerdir. Aynı ortam dendiğinde; çevresel faktörler

eşittir.

9) Fotosentez  güneş varken, gündüz olur (Solunum gece ve gündüz sürekli olur)


Fotosentezde, karbondioksit harcanır,tüketilir,  azalır ve oksijen yapılır,üretilir

Artar. Solunumda, oksijen tüketilir, karbondioksit artar. (oksijen kıvılcımlı çubuğu

Alevle yakar)

10) Çok yaprağı olan bitkide fotosentez fazladır, Çünkü klorofili fazladır.

Su, karbondioksit, mineral, stoma, ışık, yaprak sayısı artarsa; fotosentez artar.

11) Bitkinin büyümesi için ; besin gerekli, besin olması için de fotosentez gereklidir.

Fotosentez için; su ve karbondioksit muhakkak olmalı.

Bir kutu içinde bitki varsa ve fotosentez olması için, kutunun dışındaki solunum yapan bir canlıyı  kutu

içine sokarsak kutu içindeki karbondioksit artar, fotosentez hızlanır ve bitki büyür.

KOH(Potasyumhidrosit), Ba(OH2)-Baryumhidroksit, kireçli su, karbondioksiti

yutar, kutudaki karbondioksiti azaltır, fotosentezi azaltır, bitkinin büyümesi

yavaşlar. Kutunun içinde karbondioksit yutucu maddeler var ise dışarı

çıkarmalıyız.

*Sıcaklık  25 derecede, fotosentez maksimumdur, çok sıcak ve çok soğukta

fotosentez azalır.

12) Boş kapta mum yanıyorsa; oksijen vardır, çünkü yanma olması için oksijen

gereklidir. Boş kaba çimlenen tohum koyarsak;alev söner, çünkü çimlenen tohum

solunum yaparken, oksijeni bitirir, karbondioksit artar, fotosentez

yapamadığından,oksijen üretemez ve alev söner,

Mantar da koysaydık, fotosentez yapamadığından kaptaki oksijen bitecek ve alev

sönecekti

*Çekirge ve insan, Hayvanlarda fotosentez yapamazlar ve solunumla oksijen harcar, karbondioksiti artırırlar

Kaba yeşil biki koysaydık, bitki fotosentez yapacağından oksijen bitmeyecek ve alev

sönmeyecekti.

13)ŞEKİL4


1. ve 2. bölgelerde bitki ağırlığı arttığından fotosentez artmış, 3. ve  4.aralıklarda

bitki ağırlığı azaldığından fotosentez de azalmıştır.

14) Fotosentez hızını artırmak için; bitkide çevreye yapılan uyumlar:

.Yaprakların su kaybını önleyen tabaka Kütikula ile kaplı olması,

.Kurak ortamda stomanın derinde ve az sayıda olması

.Stomaların açılır-kapanır delikler olması (Sürekli açık olsa, daha çok su

kaybederdi)

.Çöl bitkilerinde gövdenin su depolaması gibi olabilir.

A) Kurak ortama uyumlu bitkide

Gelişmiş kök sistemi (topraktan daha çok su alabilmek için)

Kalın Kütikula(yaprağı örten tabaka kalınsa buharlaşma az, su kaybı da az olur)

Dikensi iğne yapraklar (yaprak yüzeyi az ise, su kaybı da az olur)

Derinde ve az stoma

Saçaklı kök olabilir.

B) Nemli ortama uyumlu bitkide

Gelişmemiş kök sistemi (topraktan fazla su almasına gerek yok)

İnce kütikula

Yaprak yüzeyi geniş

Gözenekler(stoma) üstde

Kök kazık kök olabilir.

15-A) Yeşil bitki +50 derece sıcaklık+su+mineral+ışık

B) Yeşil bitki+30 derece sıcaklık+su+mineral+yeşil ışık örneklerinden;

A)bitkisinde sıcaklık 50 derece ve yüksek olduğundan 

B)de de yeşil ışıkta en az fotosentez yapıldığından  A ve B de  fotosentez yavaştır.

*En çok fotosentez kırmızı ışıkta, sonra sarı, en az yeşil ışıkta yapılır. Max fotosentez, 25 derecede yapılır 

16) Yaprakta bulunan gözenekler=stomalar bitkide solunumu yapar, havadan

fotosentez için karbondioksidi alır, yani CO2 ve O2 gaz girişini denetler.

Fazla suyun terleme ile atılmasını sağlar

Terleme sonucunda bitki sıcaklığı düzenlenir, fazla su dışarı atılır, suya ihtiyaç

artar

*Yaprağın alt ve üst kısmını yağlı bir madde ,vazelin gibi, kaplarsak; dış ortamdan

madde alışverişini (CO2,O2) durdururuz. Fotosentez yapılamaz,bitki solar.

Yaprak, solunum+fotosentez+terleme yapar. Yaprak, gündüz

fotosentez+solunum,gece sadece solunum yapar.

*Bitki, sıcak, aydınlık,kuru havada çok terler.

17) İçinde su+yeşil bitki bulunan iki kaptan birine üflüyorsak; verdiğimiz havada

CO2 vardır, Karbondioksidin fotosenteze etkisini inceliyoruz, demektir.

18) SOLUNUM, Besinlerdeki kimyasal bağ enerjisini canlıların kullanacağı ATP

enerjisine dönüştürür.

19) C6H12O6 + O2 = 6CO2 + 6H2O + 38 ATP olan solunum denkleminde kullanılan,

tüketilen maddeler glikoz ve oksijen; fotosentezde üretilen maddelerdir.

Solunumda üretilen maddeler CO2-Karbondioksit ve H2O-Su da FOTOSENTEZDE KULLANILIR

ŞEKİL5

 

 

 

 

 

ŞEKİL6 -A) SOLUNUM GRAFİKLERİ

 

 

 

 

 

 

ŞEKİL6-B) FOTOSENTEZ GRAFİKLERİ

 

 

 

 

 

 

 

20) Solunum ökaryot(gelişmiş) hücrede mitokondride, prokaryot(basit) hücrede

stoplazmada gerçekleşir. Fotosentezde ökaryot hücrede kloroplastda, prokaryot

hücrede stoplazmada meydana gelir. Solunum dad a enzimlere ihtiyaç vardır.

21) Solunum, yıkım, parçalanma, yadımlama, katabolizma olarak gruplanabilir.

Sindirim ve çürüme de solunum aynı bu gruplamadadır, analizde denebilir.

Fotosentez ise, yapma,üretim, sentez, anabolizmadır

22) Solunumu tüm canlılar gece-gündüz durmaksızın yapar, fotosentezi klorofili olan

bitkiler güneş ışığı varken yapar

23) Solunum, Oksijenli ve Oksijensiz solunum olarak 2 çeşittir.

1Nci tip olan Oksijensiz Solunum=Fermantasyon=Mayalanma da besinin parçalanmasında

sadece solunum enzimi kullanılır. Oksijen kullanılarak besin yakılmadığından,

besin su ve karbondiokside kadar tam parçalanamaz ve 2 ATP gibi daha az enerji

Oluşur.

1.tip oksijensiz solunumda Laktik asit oluşur.

Glikoz = 2Laktik asit +2ATP

İnsan yorulunca oksijen yetersizken kaslarda oluşan

laktik asit yorgunluğa neden olur.

2.tip oksijensiz solunumda Etil alkol oluşur.

Glikoz = 2Etil alkol +2 ATP +2CO2 (Bira mayası, maya mantarı ve sirke-şarap

bakterilerinde olan 2.tip oksijensiz solunumdur)

Solunumda kullanılan: C6H12O6-Glikoz ve O2-Oksijen olup

Solunumda çıkan, ürünler: CO2-Karbondioksit, H2O-Su ve ATP-Enerji dir.

24) Solunumda glikozun oksijenle yakılmasıyla ortaya çıkan enerji ATP’de

depolanır. ATP=Hücrenin kullanabileceği enerji çeşididir.

ATP=Adenin bazı + Riboz şekeri +P(Fosfor)+P+P OLARAK ATP’de bulunan 3

Fosfat bağından biri açılarak  ortaya çıkan enerji; hücrede protein sentezi,bölünme

gibi canlılık olaylarında kullanılır. ATP=ADP+P  olşur.

25) Solunum, fotosentezle üretilen organik besinin =glikozun oksijenle yakılarak

enzimlerle parçalanarak CO2 ve H2O ya ayrılması ve  bu esnada ortaya çıkan

enerjinin ATP de depolanması

Solunumun amacı; Enerji (ATP) üretimidir.

26-A) Fotosentezde

Glikoza, besine enerji depolanır Besin üretilir, madde miktarı artar, bitki büyür.

H2O ve CO2 harcanır, azalır Glikoz, besin ve O2 artar

B) O2 li Solunumda

Enerji serbest kalır, besinden ATP ‘ye geçerek  açığa çıkar.

Besin ve oksijen harcanır, azalır,H2O ve CO2 artar

*Oksijenli solunumun üretimini fotosentez harcar, fotosentezin üretimini Oksijenli solunum tüketir.

 

27) Sütün yoğurda dönmesi, üzümün şaraba ve sirkeye dönüşü, hamurun bira mayasıyla mayalanması  örnekleri

oksijensiz solunum yani fermantasyon dur.Bira mayası, maya mantarı, sirke ve şarap bakterileri Etilalkol

fermentasyonu yapar yani CO2 çıkar


Yorumlar

1)turrr | 19/05/2012 | 18:05:25
loukfg
2)ali | 25/03/2013 | 20:03:15
çok çirkin
3)MEHMET | 25/03/2013 | 20:03:20
ÇOOOOOOK GÜZEEEEEELLLLLLLLLL
4)eeeeeeeeee | 08/04/2013 | 19:04:51
hiç faydalı bi sayfa deil
5)....... | 08/01/2014 | 22:01:24
Yazılar cok karışık ve anlasimasi cok zor Hiç begenmedim
6)osman | 01/04/2014 | 20:04:49
iğrenç az bir bilgi bile vermiyor >:C
7)ayse | 26/05/2014 | 13:05:51
iğrenç isime yaramadı...
8)merve | 26/05/2014 | 14:05:17
ya bu nasıl fotosentez olayı arkadaslar
9)offf la bune sicim bole seye | 01/01/2015 | 16:01:49
Amk mali bune
10)SİKTİR AMK | 14/04/2015 | 22:04:21
siktir amk ne biçim sayfa bu
11)ceksın | 29/04/2015 | 22:04:00
İt is veri gud bat it is borig .ay her yu bikaus yi arınt veri kool . İF yu andırsıtand mi colculerion.
12)YAKUP AÇIŞ | 11/11/2016 | 22:11:23
Saygısızlık yapmayın adamlar emek vermiş, ellerinize sağlık
13)Mustafa celik | 12/12/2016 | 09:12:21
Cok guzel
14)Mustafa Çelik | 12/12/2016 | 09:12:35
Pezevenk jalo taşam mi geçiyon benle
15)Narten yavuz | 12/12/2016 | 09:12:36
Ananızı sikim sözlüden 30 aldım
16)gaye | 25/02/2017 | 09:02:52
Süper olmuş
17)memnun | 06/03/2018 | 16:03:42
ÇOK FAYDALI
18)Daşşaq | 11/03/2018 | 16:03:37
Yarrak gibi olmuş.

Yorum Yaz

İsminiz

Eposta adresiniz

Güvenlik Kodu

Yorumunuz

 
 
 
 
 
Isı ve Sıcaklık21ocak2014YENİ
21ocak2014eklendi. Bitti... »
KaldırmaKuvvetiYeniMart2013
KaldırmaKuvvetiYeniMart2013... »
ÖĞRENCİLER LÜTFEN SORU ve CEVAPLARINI AYNEN KOPYALAMAYINIZZZZZZZZ
KOPYALAMAYINIZZZZZZZZ. ÖGRENCİLER LÜTFEN SORU VE CEVAPLARI AYNEN KOPYALAMAYINIZ... »
Sınav Kolay Başarı Kolay
*Dersin esasını öğrenelim, anlayalım, temel kavram ve yasaları öğrenelim, detaylara boğulmayalım. Ezberlemeyelim. *Yanlış yaptıklarımızın muhakkak doğrusunu öğrenelim, doğrular bizimdir, yanlışkarımızdan öğreniriz. *Konuları çok fazla tekrara gerek yok, amaç günde çok fazla soru yapmak değil ; güzel ve değişik dersanelerin sorularından yapmalıyız. Önemli konuların hepsini 3-4 aydabir sorularla sürekli tekrarlıyor olmalıyız. *Soruları çözerken; zor, normal ve kolay soruları ayırtedebilmeliyiz. Zor veya uzun vakit kaybettirebilecek sorulara boğularak vakit kaybetmemeliyiz. Hedefimize ulaşmak için; her dersten en az kaç soru cevaplamamız gerekiyorsa; önce kolay sorulardan hata yapmadan çözmeliyiz.... »