Enlem ve Boylam
01/11/2007  |  COĞRAFYA | (0)yorum | 8979 kez okundu.

Ekvator üzerindeki bir  A noktasından doğuya hareket eden bir kişi  5500 km sonra B’ye

oradan da  3300 km güneye inerek  C’ye ulaşmıştır?

Ekvator  Dünyayı kuzey ve güney olmak üzere 2 yarımküreye bölen, 0 dereceli en büyük

çaplı paralel dairesidir. Ekvatorun kuzeyinde ve güneyinde 90 ar adet olmak üzere ,her biri 1

er derecelik toplam 180 adet paralel daireleri vardır. Ekvatora dik olarak da 0derece-Başlangıç

Meridyeninin  180 er adet doğusunda ve batısında olmak üzere toplam 360 adet meridyen

daireleri bulunmaktadır. A dan B ye giderken Ekvator üzerinde 5500 km doğuya gitmekle

5500km.:110km=50 derece doğudaki meridyene gidildi.

*Sadece Ekvator üzerinde 2 meridyen arası 110 km dir. Kutuplara yaklaştıkça meridyen

araları azalır ve tüm meridyenler kutuplarda birleşirler.

*Dünyanın şekli yuvarlak olduğundan ve  dünya kendi   etrafında  doğudan  batıya

döndüğünden dolayı , daha doğuda olan B de yerel saat A dan ileridir, güneş daha erken doğr,

daha erken batar ,öğle saatleri  aynıdır, güneşin doğuş-batış saatleri farklıdır.

*2 meridyen arası 4 dakika zaman farkı vardır.Yani b’nin saati 50meridyen*4dakika=200

dakika daha ileridir. Yani doğu-batı yönündeki hareket Yerel Saat  farkı yaratmaktadır

B’den C’ye giderken 3300 km güneye gitmekle  330km:110km=30 derece güneydeki

Paralele ulaşıldı. Bu hareketin sonucu yani kuzey- güney doğrultusunda yer değiştirmek neleri

etkilemektedir.

*Paralellerin arası her yerde 110 km dir

*Kuzeyyarıkürede(KYK) kuzeye ve Güneyyarıkürede güneye(GYK) gittikçe yani

*Kutuplara yaklaştıkça

*Güneş ışınlarının Dünyaya Geliş Açısı (A) azalmakta, küçülmekte, güneş daha az ısıtmakta

*Sıcaklık(T) azalmakta, sıcaklık azalınca denizlerde buharlaşma azalmakta  ve dağ

 Tepelerinde zaten olan kar aşağılardan tutmaya (hatta deniz seviyesinden)başlamakta

*Denizlerde tuzluluk oranı artmakta

*Kalıcı kar sınırı azalmakta

*Dünyanın en geniş çaplı dairesi Ekvator olup kutuplara gidildikçe ekvatora paralel dairelerin 

yani Kuzey ve Güney Paralellerinin  çapları, çevreleri azalmakta, dünyanın kendi etrafında

dönüş süresi her yerde eşit olduğundan, paralel çevreleri azaldıkça dünyanın dönüş hızı

azalmaktadır.

*Yine kutuplara gidildikçe ,dünyanın şekli kutuplarda basık olduğundan, kutuptan dünyanın

çekim merkezine olan uzaklık ekvatordan dünyanın merkezine olan uzaklıktan az

olduğundan; kutuplarda Dünyanın Çekim Kuvveti En büyüktür, yani kutuplarda Ekvatordan

daha ağırız,

*Kutuplara gidildikçe Gece- Gündüz arasında fark da artar

*30 derece güney paraleline inince

  V  (hız ) ,   A (açı),     T(sıcaklık) , PM(paralellerin çevresi ve 2 meridyen arası mesafe ,

 (K)  Kalıcı  Kar Sınırı veya yüksekliği ,   AZALIR

  G(yerçekimi,ağırlık) , D (denizlerin tuzluluk oranı), GG (Gece-gündüz farkı) ARTAR

 
 
 
 
  Henüz Eklenen Haber Olmamış.